вівторок, 3 квітня 2018 р.


Підвисоцьке навчально-виховне об’єднання
Новоархангельської районної ради Кіровоградської області
Затверджено
Директор НВО                      Гаврилюк С.П.
Погоджено
Заступник директора НВО
з навчально-виховної роботи                   Горчичко В.А.
вчителів біології, економіки,екології,та хімії, географії,
природознавства, людина і світ
Голова методичного об’єднання                       Звиздогляд Г.В.
Секретар                                                              Поліщук З.М.
2017-2018 навчальний рік
І засідання(організаційно-інструктивне)
Тема: Освітня і самоосвітня діяльність учителя в контексті розвитку його інноваційного потенціалу
Мета: Затвердити календарні плани з предметів ідо входять до складу МО, визначити напрями робити кожного вчителя у складі МО, ознайомитися з нормативними документами про викладання предметів в поточному навчальному році.
Дата проведення:31.08.2017
Місце проведення: кабінет біології.
План роботи
п/п
Тема
Виконавець
Примітка
1
Обговорення плану роботи МО на 2017- 2018н/р.
Вибори голови МО на 2017-2018 н/р
Керівник МО

2
Вивчення методичних рекомендацій.
Учителі МО

3
Аналіз навчальних програм, підручників на 2017-2018 н/р. Опрацювання інструктивних-методичних матеріалів. Розгляд та затвердження календарно- тематичних планів
Учителі МО

4
Перевірка готовності кабінетів до нового навчального року
Учителі МО

II засідання
Тема: Застосування на уроках форм і методів навчання, спрямованих на розвиток компетентної особистості.
Мета: Опрацювати Положення про атестацію педагогічних працівників; розглянути навчально-методичне забезпечення та його ефективне використання в навчальному процесі; проаналізувати результати шкільних предметних олімпіад.
Дата проведення: 02.11.2017
Місце проведення: кабінет біології.
№п/п
Тема
Виконавець
Примітка
1
Навчально-методичне забезпечення та його ефективне використання в навчально-виховному процесі
Керівник МО


2
Використання на уроках біології та географії форм і методів навчання, спрямованих на розвиток компетентностей особистості
Звиздогляд Г.В Ісайчук 1. М

3
Позакласна робота. Обговорення роботи вчителів щодо виконання програми «Обдарована дитина»
Учителі МО

4
Обговорення результатів шкільних предметних олімпіад і складання плану підготовки до переможців до II районного етапу
Учителі МО

5
Організація взаємовідвідування уроків членами МО
Учителі МО

6
Проектна методика на уроках хімії
Добровольська         І. М


ІІІ засідання
Тема: Формування в учнів предметних компетентностей шляхом розвитку самостійної пізнавальної діяльності.
Мета: Опрацювати педагогічні стратегії розвитку ключових компетенцій учнів шляхом розвитку самостійної діяльності; залучення учнів до участі у конкурсах <Кенгуру>,<Лєвеня>,<Геліантус>.
Дата проведення:11.01.2018
Місце проведення: кабінет біології.

План роботи
№ п/п
Тема
Виконавець
Примітка
1
Про результати І семестру 2016-2017н/р
Керівник МО

2
Предметні тижні біології в школі
Звиздогляд Г.В

3
Розвиток творчих здібностей та стимулювання навчальної діяльності учнів на уроках хімії
Поліщук З.М

4
Використання ІКТ на уроках географії
Запорожець О.Ю

5
Шляхи вдосконалення роботи вчителів щодо підвищення ефективності в набутті учнями міцних знань, освітніх  компетенцій.
Учителі МО

6
Аналіз результатів ІІ районного етапу предметних олімпіад та обговорення плану підготовки переможців до III обласного
етапу
Учителі МО
IV засідання
Тема:Формування в учнів компетентностей
Мета:проаналізувати досвід роботи вчителів , які атестуються, заслухати їх творчі звіти; спланувати роботу по підготовці учнів 9 і 11 класів до складання ДПА і ЗНО ; ознайомитися з новинками методичної, психолого- педагогічної літератури, періодичної преси.
Дата проведення; 04.04.2018р.
Місце проведення: кабінет біології

План роботи
п\п
Тема
Виконавець
Примітка
1
Опрацювання нормативних матеріалів МОНМС України про підготовку та проведення ДПА і ЗНО у випускних класах
Керівник
МО
г
2
Аналіз семестрових контрольних робіт. Обговорення рекомендацій щодо поліпшення якості освіти
Учителі МО

3
Актуальна тема: компетентність та компетенції. Професійна компетентність учителя та компетентність особистості
Учителі МО

4
Огляд новинок
Методичної, психолого-
педагогічної
літератури, педагогічної преси
Учителі МО
V засідання
Тема: Проблема формування мотивації навчальної діяльності учнів за сучасних умов.
Мета: опрацювати нормативні документи МНО України про закінчення навчального року; обговорити проблеми формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов; заслухати звіти вчителів у складі МО про самоосвітню діяльність; проаналізувати роботу МО за рік та обговорити пропозиції щодо планування роботи МО на наступний навчальний
Дата проведення: 17.05 2018
п/п
Тема
Виконавець
Примітка
1
Ознайомлення з нормативними документами МОН України про закінчення навчального року
Керівник
МО

2
Звіт вчителів МО про самоосвітню діяльність
Учителі МО

3
Палітра педагогічного досвіду. Затвердження відгуків про роботу вчителів які атестуються.
Учителі МО

4
Аналіз роботи МО за навчальний рік та обговорення пропозицій щодо планування роботи МО на наступний навчальний рік.
Учителі МО

5
Огляд та ознайомлення з методичною літературою, періодичною пресою.
Шкільний
бібліотекар

 Місце проведення: кабінет біології.
№ п/п
ПІБ вчителя
Проблема
Примітка
1
Поліщук Зоя Миколаївна
(Підвисоцька ЗШ І-ІІІ ступенів)
Розвиток здібностей учнів та стимулювання їх навчальної діяльності на уроках хімії
Виступ
2
Звиздогляд Галина Василівна
(Підвисоцька ЗШ І-ІІІ ступенів)
Формування ключових компетентностей учнів та розвиток екологічного виховання
Виступ на засіданні МО 0678857083
3
Запорожець Оксана Юріївна
(Підвисоцька З-Ш І-ІІІ ступенів)
Використання ефективних прийомів активізації розумової діяльності учнів на уроках географії
Виступ
0967630728
4
Яценко Ольга Володимирівна
(Копенкуватська ЗШ І-ІІ ступенів)
Використання інтерактивних технологій на уроках хімії
Виступ
0680188489
5
Ісайчук Інна Миколаївна
(Копенкуватська ЗШ І-ІІ ступенів)
Використання ІКТ на уроках географії та біології
Виступ
0961689057
6
Зеленецький Олександр Володимирович  (Тернівська ЗШ І-ІІ ступенів)
Використання інтерактивних технологій на уроках хімії та біології
Виступ на засіданні МО
7
Роман Олександр Олександрович
(Тернівська ЗШ І-ІІ ступенів)
Використання ІКТ на уроках географії та біології
Виступ
0986829580
8
Добровольська Наталія Іванівна
(Покотилівська ЗШ І-ІІ ступенів)
Актуалізація пізнавальної діяльності учнів під час вивчення хімії
Виступ
0685334338
9
Добровольська Сергій Миколайович
(Покотилівська ЗШ І-ІІ ступенів)
Використання інтерактивних технологій на уроках хімії
Виступ
0967287621
10
Довганчук Оксана Петрівна (Ятранська  НВК)
Застосування інтерактивних технологій навчання та прогресивних технологій на уроках біології
Виступ на засіданні МО 0960680214

Пріоритетні завдання МО в 2017 / 2018 навчальному році
1.     Вивчення інноваційних педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду та впровадження їх елементів у методичне оформлення уроку.
2.      Розвиток творчих здібностей учнів, залучення до дослідницької роботи в шкільному науковому товаристві «Меридіан» та написання старшокласниками щорічних наукових робіт.
3.      Застосування в роботі проектних технологій.
4.      Широкий олімпіадний рух, участь у інтелектуальних конкурсах, турнірах та змаганнях.
5.      Орієнтація учнів на продовження освіти після закінчення школи.
6.      Вивчення шляхів вдосконалення роботи вчителів щодо підвищення ефективності в набутті учнями міцних знань.
7.      Формування інформаційної культури та використання нових інформаційних технологій.